ข้อห้ามในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวไม่ควรใช้ในผู้หญิงที่ : 46

  • เพิ่งคลอดบุตร และกำลังให้นมบุตรในช่วง 6 สัปดาห์แรก
  • ผู้หญิงที่ใช้ยา barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, primidone, topiramate, rifampicin, rifabutin, or ritonavir or ritonavir- boosted protease inhibitors.  


ผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพตามข้อด้านล่างไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  • มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในระดับลึกเฉียบพลันในส่วนของขาหรือปอด
  • มะเร็งทรวงอก (ในอดีตหรือปัจจุบัน)
  • มีโรคตับร้ายแรง, มีการติดเชื้อที่ตับ, มีเนื้องอกที่ตับ
  • มีโรค SLE ไม่ว่าจะมี antiphospho-lipid antibodies  เป็นบวกหรือไม่ทราบก็ตาม 
  • มีประวัติเส้นเลือดสมองตีบ หรือ แตก (มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง)
  • มีโรคหัวใจขาดเลือด