อะไรจะเกิดขึ้นหากไม่มีเลือดออกหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล

  Share


หลังจาก 24 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีเลือดออก  หากมั่นใจว่ายังคงตั้งครรภ์และมีพัฒนาการของตัวอ่อนต่อไป  ผู้หญิงสามารถใช้ยาไมโซพรอสทอลจำนวน 4 เม็ดซ้ำ  ไมเฟฟริสโตนเม็ดแรกออกฤทธิ์ถึง 72 ชั่วโมง   ดังนั้นจึงสามารถอมไมโซพรอสทอล 4 เม็ดต่อไปได้เลย  (โดยวางยาระหว่างกระพุ้งแก้มและฟันกรามข้างซ้ายและขวาข้างละสองเม็ด)  อมให้ตัวยาดูดซึมอย่างน้อย 30 นาทีจึงกลืนยา

คุณสามารถเลือกที่จะใช้ยาอีกครั้ง หรือ เปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องมือ หรือเลือกการตั้งครรภ์ต่อ

การใช้ยายุติการตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพมากภายในอายุครรภ์ 9 สัปดาห์แรก (น้อยกว่า 0.5% ที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์ต่อ)   แต่มีความสำคัญมากที่ผู้หญิงต้องตรวจเช็คว่าแท้งสมบูรณ์หรือไม่   หากใช้ยาแล้วยังคงมีอาการตั้งครรภ์ต่อ (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกอ่อนเพลีย) ควรไปอัลตร้าซาวด์เพื่อเช็คให้แน่นอนให้เร็วเท่าที่จะทำได้  เพื่อดูพัฒนาการของตัวอ่อนและอายุครรภ์
การใช้วิธีตรวจปัสสาวะสามารถทำได้ 3-4 สัปดาห์หลังยุติการตั้งครรภ์ หากตรวจก่อนผลตรวจอาจะผิดพลาดได้เนื่องจากฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์จะยังคงมีอยู่
กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อหลังจากใช้ยาไมเฟฟริสโตนและไมโซพรอสทอล หรือการใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว  เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความผิดปกติของตัวอ่อนน้อยมาก  ราว 1% ที่ยาจะมีผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน  ความผิดปกติรวมไปถึงกลุ่มอาการผิดปกติที่ขา เท้า ระบบเส้นประสาทส่วนกลาง และเพดานปากพิการ  ในบางงานวิจัยระบุว่าการใช้ไมเฟฟรีสโตนไม่มีผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน33, 32

  • ฉันท้องนอกมดลูก

    ท้องนอกมดลูกเกิดขึ้นเมื่อตัวอ่อนที่ปฎิสนธิแล้วฝังตัวอยู่นอกมดลูก เช่นอยู่ที่ท่อนำไข่ การท้องนอกมดลูกเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่เป็นภาวะที่มีอันตรายถึงชีวิต การท้องนอกมดลูกเกิดขึ้นเพียง 1.5-2% ของการท้องทั้งหมดและสามารถรู้ได้ด้วยการอุลตร้าซาวด์หลังจากอายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์ 1… Read more »