ฉันมีเชื้อเอชไอวี

  Share


ผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้ ผู้หญิงที่มีเชื้ออาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่า และอาจจะเสี่ยงต่อการมีภาวะซีด โดยเฉพาะถ้ามีมาลาเรียหรือใช้ยาต้านบางชนิด แต่ยาที่มีธาตุเหล็กก็จะช่วยได้ ผู้หญิงจำนวนไม่มากนัก และไม่เกี่ยวกับการมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ สามารถเกิดอาการตกเลือดได้หลังจากใช้ยาและควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารุนแรง 1,24