ฉันสามารถทำแท้งได้แม้ว่า

  Share


 • ฉันมีเลือดกลุ่ม Rhesus negative

  คนเรามีเลือดหลายกลุ่ม คนส่วนใหญ่มีเลือดกลุ่ม RH positive การเข้ากันไม่ได้ของ RH เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงซึ่งเป็นแม่มี RH negative ในขณะที่ตัวอ่อนมีเลือดเป็น RH positive ถ้าเลือดของตัวอ่อนซึ่งมี RH positive เข้าไปในกระแสเลือดของผู้หญิงที่มี RH negative… Read more »

 • ฉันตั้งครรภ์แฝด

  ถึงแม้ว่าเราจะตั้งครรภ์แฝด  ยาและสูตรยาที่แนะนำเพื่อยุติการตั้งครรภ์ก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่มีตัวอ่อนเดียว 15 Read more »

 • ฉันกำลังให้นมลูกอยู่

  เนื่องจากไมโซพรอสทอลจะมีปริมาณน้อยมากในน้ำนม ปริมาณที่ทารกจะได้รับผ่านนมแม่จึงมีระดับต่ำมาก และอาจจะไม่ทำให้เกิดผลใดๆต่อการให้นมบุตร ไม่จำเป็นต้องมีการระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษ. 15 23 Read more »

 • เคยผ่าคลอดมาก่อน

  ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆในช่วง 3 เดือนแรกไม่ได้รับผลกระทบจากการผ่าคลอดครั้งที่ผ่านมา. 15 Read more »

 • น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป

    ยาและสูตรยาที่แนะนำในการยุติการตั้งครรภ์จะเหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก้ตาม ยาจะทำงานเหมือนกันในผู้หญิงทุกคน ไม่เกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง หรือ ขนาด 15 Read more »

 • อายุน้อยมาก หรือ อายุมาก

  ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรืออายุมาก (เช่น มากกว่า 35 ปี) ไม่ได้เป็นข้อห้ามใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ยาจะทำงานเหมือนกันในผู้หญิงทุกอายุ. การทำแท้งด้วยยาสามารถทำได้โดยไม่จำกัดอายุ ยาออกฤทธิ์เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ มีเพียงคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลต่อร่างกายของคุณ และ WHW… Read more »

 • ฉันมีเชื้อเอชไอวี

  ผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ได้ ผู้หญิงที่มีเชื้ออาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่า และอาจจะเสี่ยงต่อการมีภาวะซีด โดยเฉพาะถ้ามีมาลาเรียหรือใช้ยาต้านบางชนิด แต่ยาที่มีธาตุเหล็กก็จะช่วยได้ ผู้หญิงจำนวนไม่มากนัก และไม่เกี่ยวกับการมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่… Read more »