อายุน้อยมาก หรือ อายุมาก

  Share


ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรืออายุมาก (เช่น มากกว่า 35 ปี) ไม่ได้เป็นข้อห้ามใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ยาจะทำงานเหมือนกันในผู้หญิงทุกอายุ.

การทำแท้งด้วยยาสามารถทำได้โดยไม่จำกัดอายุ ยาออกฤทธิ์เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

มีเพียงคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลต่อร่างกายของคุณ และ WHW ยินดีสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร

ทุกคนมีสิทธิ์ในทำแท้งโดยไม่เกี่ยวกับอายุ แต่อย่างไรก็ตามเยาวชนกลับประสบกับความท้าทายมากมายในการเข้าถึงบริการทำแท้ง

ข้อห้ามและการตีตราจากสังคมในเรื่องเพศและการทำแท้ง ทำให้เยาวชนไม่สามารถพูดถึงความต้องการ และการตัดสินใจที่จะเข้าถึงการทำแท้งได้ เราตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคที่เยาวชนต้องเผชิญมีอยู่มากมาย ดังนี้

  • พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ให้บริการ อาจคิดเอาเองว่าเยาวชนอายุยังน้อยจึงไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้ การขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจของเยาวชนนี้ อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ปฏิเสธการให้บริการทำแท้งกับเยาวชน ทำให้เยาวชนรู้สึกถูกตัดสิน และไม่ได้รับการสนับสนุน หรือมีข้อกำหนดที่จะต้องขอรับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือฝ่ายชาย เพื่อเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย

  • กฎหมายและนโยบายบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ที่เข้าถึงได้ยาก (เช่น การคุมกำเนิดและการทำแท้ง) มักจะกีดกันการให้บริการกับเยาวชน ยกตัวอย่าง เช่น การกำหนดอายุ และข้อกำหนดที่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือฝ่ายชาย

  • ขาดการเข้าถึงสถานพยาบาลที่เป็นมิตรต่อเยาวชน เยาวชนอาจะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ด้วยสาเหตุอันหลากหลาย เช่น ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาล, ไม่สามารถไปคลินิกในเวลาเปิดทำการได้, การตัดสินหรือทัศนคติเชิงลบจากผู้ให้บริการทางการแพทย์, ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลได้

  • เยาวชนทั่วโลกจำนวนมากไม่ได้รับข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างเพียงพอ

  • การตีตราและแนวคิดเชิงลบในเรื่องเพศที่มีอยู่ใน ทำให้เยาวชนไม่สามารถพูดถึงการตัดสินใจทำแท้งกับใครได้ ไม่สามารถหาคนที่ไว้วางใจเพื่อปรึกษาเรื่องทำแท้งได้ ส่งผลให้เยาวชนรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัว

WHW มีเป้าหมายในการสนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใจใด ๆ สามารถเขียนหาเราได้ตลอด