น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป

  Share


 

ยาและสูตรยาที่แนะนำในการยุติการตั้งครรภ์จะเหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก้ตาม ยาจะทำงานเหมือนกันในผู้หญิงทุกคน ไม่เกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง หรือ ขนาด15