อายุน้อยมาก หรือ อายุมาก

  Share


ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรืออายุมาก (เช่น มากกว่า 35 ปี) ไม่ได้เป็นข้อห้ามใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ยาจะทำงานเหมือนกันในผู้หญิงทุกอายุ. 1