ฉันใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่

  Share


ถ้าผู้หญิงใช้ห่วงคุมกำเนิดอยู่ ควรจะต้องถอดออกก่อนที่จะใช้ยาทำแท้ง ห่วงคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นโอกาสที่จะท้องในขณะที่ใส่ห่วงอยู่มีน้อยมาก