ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยามีอะไรบ้าง

  Share


ผู้หญิงเกือบทุกคนสามารถใช้ยาทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆ ได้ มีข้อห้ามใช้ยาน้อยมากสำหรับการใช้ยาทำแท้ง
ผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพด้านล่างนี้ ห้ามใช้ยาทำแท้ง 19
•    เป็นโรคโพรพิเรียที่เกิดจากพันธุกรรม
•    ต่อมหมวกไตวายเรื้อรัง
•    สงสัย หรือทราบแน่ชัดว่าท้องนอกมดลูก (ไมโซพรอสทอล และ ไมเฟพริสโตนไม่สามารถช่วยได้ในกรณีที่ท้องนอกมดลูก)
•    มีประวัติแพ้ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล
ผู้หญิงส่วนใหญ่จะทราบว่าตันเองมีภาวะสุขภาพดังกล่าวหรือไม่
ปรับปรุงจาก

  • โพรพีเรีย

    โพรพีเรียเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพันธุกรรมหรือได้รับในภายหลัง ซึ่งทําให้เกิดการผิดปกติในการสร้างสารเคมีในร่างกายที่สําคัญต่อการสร้างโพรพีรินในร่างกายของเรา โพรพิรินมีส่วนสําคัญต่อการสร้างฮีโมโกลบิน โปรตีนในเม็ดเลือดแดงซึงเชือมืต่อกับโพรพีริน จับกับเหล็ก… Read more »