เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยยาและการใช้เครื่องมือ

  Share


การทำแท้งด้วยยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลในอายุครรภ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์2

การใช้เครื่องมือดูดสุญญากาศในอายุครรภ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  2

สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

อาจไม่สามารถใช้ได้ถ้าอายุครรภ์ต่ำกว่า 7 สัปดาห์ นับจากวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย

เหมือนกับการแท้งธรรมชาติ

เป็นกระบวนการทางศัลยกรรม ซึ่งจะต้องสอดหลอดเล็กๆเข้าไปในมดลูกเพื่อดูดส่วนต่างๆออกมา อาจจะมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือ ยาสลบ

สามารถใช้ยาที่บ้านได้ ซึ่งการแท้งสามารถเกิดขึ้นที่บ้านได้เลย

การแท้งเกิดขึ้นที่สถานบริการและจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เกิดอันตรายและอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้)

กระบวนการแท้งใช้เวลานานกว่า 1 วัน

กระบวนการแท้งเกิดขึ้นในเวลา 5-15นาที.

อาจจะรู้สึกปวดท้องประมาณ 2-3 ชม. หรือมากกว่านั้นหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้ว

อาจจะปวดระหว่างกระบวนการ ถ้าใช้ยาชาเฉพาะที่ และอาจจะปวดในภายหลังเมื่อมดลูกเกิดการบีบตัว

อาการแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นได้ยาก

อาการแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นได้ยากถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมมาอย่างดี

อาจจะมีเลือดออกหลังแท้งนาน อาจจะเป็นหลายสัปดาห์

มีเลือดออกหลังแท้งในระยะเวลาที่สั้นกว่า

ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา, ควรเตรียมยาแก้ปวดไว้ด้วย

ควรได้รับยาแก้ปวด, ยาระงับประสาทแบบอ่อน, ยาชาเฉพาะที่

ประสิทธิภาพประมาณ 95 – 98%

 ประสิทธิภาพประมาณ 95 – 100%. 1

ผู้หญิงอาจจะสังเกตเห็นลิ่มเลือด และถุงตัวอ่อน

ผู้หญิงจะไม่สามารถเห็นถุงตัวอ่อนได้

ผู้หญิงสามารถเริ่มใช้ยาคุมได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้ยาทำแท้ง แต่ถ้าจะใช้ห่วงคุมกำเนิด หรือ การทำหมัน จะต้องตรวจให้มั่นใจก่อนว่าไม่ได้ท้องต่อแน่

ผู้หญิงสามารถใช้ยาคุมกำเนิดได้ทันที หรือถ้าจะเลือกใช้ห่วงก็สามารถใส่ได้ทันทีเช่นกัน

สำคัญ : การขูดมดลูก (D&C) เป็นวิธีที่ล้าสมัยและอาจจะมีความเสี่ยง  ควรจะใช้เครื่องดูดสุญญากาศ หรือ วิธีอื่นๆแทน ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายที่บอกว่าไม่ควรใช้ แต่การขูดมดลูกก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในละตินอเมริกา, อาฟริกา,ยุโรปตะวันออก เพื่อการทำแท้ง, แก้ไขการแท้งไม่สมบูรณ์ แท้งค้าง 1617.