มีข้อห้ามใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือไม่ และ อาการข้างเคียงเป็นอย่างไร

  Share


ยาคุมฉุกเฉินไม่มีผลกระทบระยะยาว หรือ ผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย ผู้หญิงเกือบทุกคนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนหลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน ผู้หญิงบางคนอาจจะปวดหัว เพลีย หรือมึนหัว บางคนอาจจะปวดท้องน้อย หรือคัดนม อาการเหล่านี้จะหายไปในเวลา 1-2 วัน ผู้หญิงน้อยคนที่จะอาเจียนหลังจากใช้ยา ถ้าผู้หญิงอาเจียนหลังจากกินยาไปไม่ถึง 2 ชม. ควรกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งเม็ด ผู้หญิงบางคนอาจจะมีเลือดออก ซึ่งไม่อันตรายและจะหยุดเมื่อมีเมนส์รอบต่อไป ยาคุมฉุกเฉินอาจจะทำให้เมนส์รอบต่อไปมาน้อยลง หรือมาเร็วขึ้น หรือ ช้าลงกว่าปกติได้