ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยวทำงานอย่างไร

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินป้องกันการท้องโดยการหน่วงหรือขวางกั้นการตกไข่ของผู้หญิง 51

ถ้าได้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยวภายใน 24 ชม.หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน โอกาสของการท้องจะลดลงถึง 95% โดยรวมแล้ว ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยวสามารถลดอัตราการท้องได้ 88% ยิ่งผู้หญิงใช้ยาคุมฉุกเฉินช้าเท่าไหร่ ประสิทธิภาพก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น สำหรับผู้หญิงแต่ละคน ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในช่วงไหนของรอบเดือนเมื่อใช้ยานี้ เช่น ถ้าผู้หญิงกำลังเริ่มตกไข่อาจจะเสี่ยงในการตั้งครรภ์ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินหลังเพศสัมพันธ์ช้าถึง 5 วัน ถ้าผู้หญิงตกไข่แล้ว (ไข่ที่สุกแล้วเคลื่อนมาอยู่ที่ท่อนำไข่) ยาคุมฉุกเฉินก็อาจจะช่วยไม่ได้แม้ว่าจะกินทันทีก็ตาม52

ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันในกรณีมีเพศสัมพันธ์หลังจากกินยา