ยาคุมฉุกเฉินคืออะไร

  Share


ยาคุมฉุกเฉินคือการคุมกำเนิดที่สามารถใช้ป้องกันหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน  ผู้หญิงสามารถใช้ยาคุมฉุกเฉินทันทีหรือภายใน 5 วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ เมื่อเรารู้สึกว่าวิธีคุมกำเนิดอื่นๆที่ใช้อยู่น่าจะล้มเหลว หรือไม่ได้ป้องกันโดยวิธีอื่นเลย
ยาคุมฉุกเฉินสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าวิธีที่ใช้ ก่อน หรือ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เช่น ถุงยาง, ยาคุมกำเนิดชนิดแผง หรือ ห่วงคุมกำเนิด
 ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินในสูตรต่างๆที่ใช้กันปัจจุบัน

  • ยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยว (Levonorgestrel 1,5 mg)
  • ยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนรวม คือ การใช้ยาสองชุด แต่ละชุดประกอบด้วย levonorgestrel 0.5 mg และ ethinyl estradiol 0.1 mg. ใช้ห่างกัน 12 ชม
  • ยูลิพริสตัล อะซิเตต (30 มก.)
  • ไมเฟพริสโตน (25 มก.)
  • ห่วงคุมกำเนิดแบบทองแดง