ยาคุมกำเนิดแบบแผงคืออะไร

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบแผง เป็นยาที่เรากินทุกวันในเวลาเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพ 99% ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ยาคุมกำเนิดแบบแผงมี 2 แบบ แบบที่หนึ่งคือยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ซึ่งมีเอสโตรเจนและโปรเจสติน อีกแบบหนึ่งคือยาคุมแบบกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว  ยาคุมกำเนิดที่นิยมที่สุดคือยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ถ้าผู้หญิงมีภาวะสุขภาพที่ไม่สามารถใช้  ได้ อาจจะได้รับคำแนะนำให้เลือกยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว (POP) แทนได้

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

 • ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

  Read more »

 • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  Read more »

 • ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

  ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (COC) ประกอบไปด้วยฮอร์โมนสองชนิดคือ เอสโตรเจน และ โปรเจสติน ฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในร่างกายผู้หญิงตามธรรมชาติ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอาจจะเรียกว่า ยาคุมแบบฮอร์โมนต่ำ the Pills, OCPs และ OCs ก็ได้… Read more »

 • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  ยาคุมกำเนิดแบบมีโปรเจสตินอย่างเดียว (หรือบางทีก็เรียกว่า มินิพิลล์, POP หรือ ยาคุมกำเนิดแบบมีโปรเจสตินตัวเดียว) ประกอบไปด้วยโปรเจสตินปริมาณต่ำๆ ซึ่งก็จะเหมือนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ผู้หญิงมีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวอาจจะประกอบด้วย norethisterone, levonorgestrel Read more »