ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

  Share


ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (COC) ประกอบไปด้วยฮอร์โมนสองชนิดคือ เอสโตรเจน และ โปรเจสติน ฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวกับที่มีอยู่ในร่างกายผู้หญิงตามธรรมชาติ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอาจจะเรียกว่า ยาคุมแบบฮอร์โมนต่ำ the Pills, OCPs และ OCs ก็ได้ ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่นิยมใช้ที่สุดในบรรดาการคุมกำเนิดแบบสมัยใหม่

ยาคุมแบบฮอร์โมนรวม มี 3 แบบหลักๆ 46
•     ยาแบบโมโนฟาสิค : ยาแต่ละเม็ดจะมีปริมาณเอสโตรเจนและโปรเจสตินเท่าๆกันทุกเม็ด โดยปกติมักจะมาในรูปแบบแผงละ 21 เม้ด
•     ยาแบบฟาสิค (แผงละ 21เม็ด), ไบฟาสิค และไตรฟาสิค จะเปลี่ยนปริมาณของเอสโตรเจนและโปรเจสติน ณ จุดต่างๆของรอบการกินยา โดยปกติจะมาในรูปแบบ แผงละ 21 เม็ด  
•     ยาคุมแบบกินทุกวัน (ED) เป็นยาที่กินต่อเนื่องทุกวันมาในรูปแบบแผงละ 28 เม็ด

ยาคุมเหล่านี้มีหลากหลายยี่ห้อ และหลากหลายสูตรองค์ประกอบ ยาทุกยี่ห้อต่างก็ป้องกันการตั้งครรภ์โดยวิธีเดียวกัน โดยมีความแตกต่างในด้านผลข้างเคียง ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 46