ฉันจะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรหลังจาการยุติการตั้งครรภ์

  Share


ผู้หญิงจำนวนนับล้านทั่วโลกใช้ยายุติการตั้งครรภ์โดยไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจ  รายงานการศึกษาจำนวนมากระบุว่าผู้หญิงมีความรู้สึกผ่อนคลาย  อย่างไรก็ตามในระหว่าง 1 สัปดาห์แรกที่ฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ยังคงมีอยู่อาจทำให้ผู้หญิงมีภาวะทางอารมณ์หลากหลาย อาทิ ผ่อนคลาย เศร้า หรือ มีความสุข   จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีเพื่อนคอยพูดคุยถึงความรู้สึก39
ผู้หญิงจำนวนมากสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้  โดยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัว   ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงไม่มีความรู้สึกด้านลบ   แต่บางคนอาจประสบกับความยากลำบากในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง  โดยเฉพาะหากผู้หญิงอยู่ในช่วงของชีวิตที่ยากลำบาก  ผู้หญิงจำนวนมากสามารถตัดสินใจก้าวพ้นความรู้สึกแย่โดยการทำความเข้าใจว่าได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วเพื่อครอบครัว  อนาคต และความฝัน
สิ่งสำคัญที่ควรระลึกคือในหลายวัฒนธรรม  ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธุ์หรือท้องไม่พร้อมจะถูกประณามและตรีตราบาป  ความคาดหวังของสังคมมีอิทธิพลสูงต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิง   และยากที่จะต้านทานกระแสของสังคม   Women Help Women  เชื่อมั่นในตัวผู้หญิงว่ามีความเข้มแข็งและการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอ  และไม่มีใครสามารถที่จะมาตัดสินชีวิตของใครได้