สามารถใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดใส่ได้หรือไม่ ?

  Share


ช่วง 2 วันแรกหลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์  ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้ผู้อนามัยแบบสอดใส่  15