เมื่อไหร่จึงจะเริ่มมีความสัมพันธุ์ทางเพศได้ ?

  Share


ควรระมัดระวังในการติดเชื้อ  ขอแนะนำว่าไม่ควรที่จะสอดใส่อะไรในช่องคลอดหลังการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ประมาณ 1 สัปดาห์3