ผลข้างเคียง

  Share


อาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหนึ่งในอาการแพ้ท้อง แต่อาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล  ผู้หญิงจะมีอาการไข้ 38º เป็นเวลาชั่วโมงหรือสองชั่วโมง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศรีษะ และมีอาการเป็นไข้หวัด เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงของไมโซพรอสทอล ซึ่งมักจะปรากฏในชั่วโมงแรกของกระบวนการทำแท้ง  และจะหมดไปภายใน 1-2 ชั่วโมง  และจะค่อย ๆ หมดไปภายใน 6  ชั่วโมงหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล15,31
ถ้าผู้หญิงรู้สึกป่วยเป็นไข้สูง ปวดเกร็งหน้าท้อง  คลื่นไส้  อาเจียน และหรือท้องเสีย  หรือเป็นไข้มากกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล ควรไปพบแพทย์