อาการปวด

  Share


ยายุติการตั้งครรภ์ทำให้ปวดเกร็งกร้ามเนื้อมดลูกในระดับน้อยไปจนถึงปวดมากตลอดกระบวนการใช้ยาและหลังการใช้ยา  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้หญิงแต่ละคน  อาการปวดมากจะเกิดขึ้นหลังจากใช้ยาไมโซพรอสทอลไป 4-8 ชั่วโมง  จากนั้นอาการปวดท้องไม่มากอาจดำรงอยู่ไป 2 อาทิตย์  ผู้หญิงสามารถใช้ยาแก้ปวดช่วยบรรเทาอาการได้ ทันทีหลังการใช้ยาซึ่งจะมีผลช่วยได้อย่างมาก 15

สามารถใช้ยาแก้ปวดได้หรือไม่

  • สามารถใช้ยาแก้ปวดได้หรือไม่

    ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดอันเกิดจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ  และไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติการตั้งครรภ์แต่อย่างใด  สามารถใช้หลังหรือก่อนการใช้ยาไมโซพรอสทอล  นอกจากนี้ยังสามารถใช้  Acetaminophen (พาราเซตามอล paracetamol)  หรือ NSAIDs  และ naproxine… Read more »