เคยผ่าคลอดมาก่อน

  Share


ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆในช่วง 3 เดือนแรกไม่ได้รับผลกระทบจากการผ่าคลอดครั้งที่ผ่านมา. 15