ควรจะรู้อายุครรภ์ หรือจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์

  Share


มีหลายวิธีในการนับอายุครรภ์ 2

  • เราสามารถนับอายุครรภ์จากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ผู้หญิงบางคนติ๊กไว้ในปฎิทินว่ามีเมนส์วันไหน ถ้าเกิดเมนส์ขาดแล้วเราก็สามารถทราบได้ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่จากการนับ
  • ผู้หญิงอาจจะไปรับการตรวจร่างกายโดยพยาบาล, ผดุงครรภ์ หรือ แพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถประเมินอายุครรภ์ได้จากการตรวจมดลูกจากอายุครรภ์ 6 สัปดาห์ขึ้นไปเมื่อนับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
  • ผู้หญิงสามารถไปอุลตร้าซาวด์ได้ โดยเฉพาะถ้า :
    • ผู้หญิงไม่มั่นใจว่าเมนส์มาครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ และการตรวจร่างกายก็ไม่สามารถบอกได้
    • ผู้หญิงท้องหลังคลอดหรือทำแท้งโดยที่ยังไม่มีเมนส์

ข้อมูลเพิ่มเติม : อายุครรภ์ส่วนใหญ่เรานับเป็นสัปดาห์ นับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ไม่ใช่จากวันที่มีเพศสัมพันธ์และเกิดการปฎิสนธิเหมือนที่หลายๆคนคิดกัน ถ้าผู้หญิงมีเมนส์ปกติ การตกไข่จะเกิดขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันที่มีเมนส์วันแรก และการปฎิสนธิก็จะเกิดหลังจากวันตกไข่ไม่นานนัก ดังนั้น อายุครรภ์จะมากกว่าวันที่ปฎิสนธิประมาณ 2 สัปดาห์ (วันที่มีเพศสัมพันธ์) ถ้าน้องนับอายุครรภ์จากวันที่มีเพศสัมพันธ์ เราต้องบวกอีก 2 สัปดาห์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่ถูกต้อง

18