เข้าร่วม

  Share


Women Help Women เป็นความร่วมมือขององค์กรสตรีนิยม, ปัจเจกบุคคลและองค์กรด้านอนามัยเจริญพันธ์จากทั่วโลก เครือข่ายของ Women Help Women ทำงานในประเทศของตนเพื่อผลักดันอนามัยเจริญพันธ์และสิทธิ รวมทั้งทำงานข้ามประเทศผ่านเครือข่ายของ Women Help Women ด้วย

ในการทำงานร่วมกันเราทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการใช้ยาเพื่อทำแท้ง การคุมกำเนิด และอนามัยเจริญพันธ์ในหลากหลายประเทศและภาษา ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สนใจเข้าร่วมกับ Women Help Women ติดต่อเราได้ที่ partner@womenhelp.org

เราสนับสนุนให้คุณติดต่อองค์กรเครือข่ายของเราในประเทศของคุณและไปเยี่ยมเว็บไซต์ของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรเหล่านั้นหรือสร้างความร่วมมือกัน

ลิสต์องค์กรเครือข่าย