Women Help Women ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำแท้งด้วยยา การคุมกำเนิด และการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และที่เราแบ่งปันให้ผู้หญิงจะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน, เป็นวิชาการ และมีหลักฐานยืนยัน

  Share


ที่ปรึกษาด้านวิชาการของเราอัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้กับทีมออนไลน์ของเราอย่างสม่ำเสมอเรื่องความรู้ใหม่ๆ เรื่องอนามัยเจริญพันธ์

ดร. แองเจล เอ็ม ฟอสเตอร์ 

ดร.ฟอสเตอร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณจากศูนย์วิจัยด้านสุขภาพผู้หญิง ณ มหาวิทยาลัยออตตาวา ซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดร.ฟอสเตอร์ทำวิจัยโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายในการวิจัยและมีผลงานด้านอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิงที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง งานวิจัยเหล่านี้เช่นในประเทศ แคนาดา อียิปต์ โมร๊อคโค ปาเลสไตน์ ชายแดนไทย/พม่า ตูนีเซีย และ อเมริกา

แคทลิน เกิร์ตซ์

ดร.เกิร์ต ปัจจุบันประจำอยูในมหาวิทยาลัย คาลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก/ANSIRH ดร.เกิร์ตเป็นนักระบาดวิทยาซึ่งทำงานวิจัยที่มุ่งเน้นอันตราความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา

ลิวโบฟ เวโรฟีวา ..

ดร.เอโรฟีวามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในประเด็นสิทธิและสุขภาพของผู้หญิงในฐานะแพทย์ เธอได้มีโอกาสทำงานที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ  องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ในฐานะเจ้าหน้าที่โปรแกรมระดับประเทศ ปัจจุบัน ดร.เอโรฟีวาเป็นผู้อำนวยการขององค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรัซเซีย คือ สมาคมประชากรและการพัฒนาแห่งรัซเซีย (Russian Association for Population and Development (RAPD) และยังเป็นกรรมการของสมาคมคุมกำเนิดและอนามัยเจริญพันธ์ยุโรป (the European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)เธอยังเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บรรณาธิการวารสารคุมกำเนิด อนามัยเจริญพันธ์และสุขภาพแห่งยุโรป  นอกจากนี้เธอยังเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการสำหรับภาคภาษารัซเซียของ Reproductive Health Matters (RHM) magazine อีกด้วย 

มารา คาเวลโย, พ.บ.

ดร.คาเวลโย แพทย์เวชปฎิบัติครอบครัวและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิทางเพศ ผู้ร่วมก่อตั้ง แพทย์เพื่อทางเลือก-โปรตุเกส (Doctors for Choice – Portugal ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของสมาคมวางแผนครอบครัวโปรตุเกส ดร. คาร์วาลโฮ เป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้นิตยสารเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศวิถี และสังคม ที่ชื่อว่า Revista Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Sociedade