ถ้าใช้บริการนี้จะผิดกฎหมายหรือเปล่า

  Share


ในประเทศส่วนใหญ่ยอมให้ประชาชนนำยาปริมาณน้อยๆ เข้าประเทศเพื่อใช้เองได้ ถ้าไม่ได้นำเข้าเพื่อขาย

ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่เคารพสิทธิของผู้หญิง และการทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย สามารถบอกหมอได้ว่าเธอเกิดการแท้งเอง ถ้าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ อาการที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเพื่อทำแท้งกับการแท้งธรรมชาติเหมือนกันมาก