ถ้าถุงยางแตกระหว่างทาง ?

  Share


ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ถุงยางมักจะไม่แตก หรือหลุดออก ถ้าถุงยางแตกหรือหลุดออก การป้องกันจะหมดไป ดังนั้นผู้หญิงคงจะต้องพิจารณาใช้ยาคุมฉุกเฉิน และคิดเรื่องการไปตรวจโรค