หลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมแล้ว ฉันจะท้องได้อีกทีเมื่อไหร่

  Share


ถ้าผู้หญิงหยุดใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ภาวะเจริญพันธ์จะกลับมาเป็นปกติทันที และสามารถท้องได้ทันทีในช่วงรอบเมนส์แรก หมอบางคนแนะนำว่าผู้หญิงควรใช้ถุงยางเมื่อหยุดใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมและรอจนกระทั่งมีเมนส์รอบแรกก่อนค่อยปล่อยให้ท้อง นี่ไม่ใช่เพราะยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมมีผลต่อการตั้งครรภ์ แต่เพราะหมอต้องการนับอายุครรภ์ให้ชัดเจนเพื่อวางแผนการดูแลครรภ์