ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

  Share


ผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพดังต่อไปนี้ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

 • ผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้หญิงที่กำลังใช้ยา  barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, primidone, topiramate, rifampicin, rifabutin. or ritonavir or ritonavir- boosted protease inhibitors.  ควรใช้วิธีสำรองร่วมด้วย เพราะยาเหล่านี้ลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

ผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพตามข้อด้านล่างห้ามใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

 •  มะเร็งเต้านม
 • ปี และ/หรืออาการเบาหวานได้ทำลายอวัยวะส่วนต่างๆ
 • ไมเกรนแบบมีอาการนำ (อาการนำคือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปก่อนเกิดไมเกรน ในผู้หญิงบางคน)
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจขาดเลือด
 • โรคตับ
 • มีประวัติเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
 • มีการผ่าตัดที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะได้เป็นเวลานาน
 • มีโรค SLE ไม่ว่าจะมี antiphospho-lipid antibodies เป็นบวก หรือไม่ทราบก็ตาม
 • โรคลิ้นหัวใจพิการ
 • ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ
 • สูบบุหรี่และมีอายุมากกว่า 35 ปี

48