อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

  Share


ผู้หญิงอาจจะมีอาการข้างเคียงชั่วคราวในช่วงเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม แต่อาการเหล่านี้ควรจะหยุดไปหลังจากใช้ยาไปสองสามเดือนแรก อาการเหล่านี้เช่น จุดที่ผิวหนังเปลี่ยนสี, คัดเต้านม, น้ำหนักเปลี่ยนแปลง, ปวดหัว ผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าประจำเดือนเปลี่ยนแปลงไป (มีน้อยลง, มาไม่สม่ำเสมอ, มาไม่บ่อย หรือไม่มีเลย) เวียนหัว, คลื่นใส้ บางคนรู้สึกว่าช่วยลดสิวได้

ผู้หญิงบางคนรู้สึกว่ายาคุมมีผลต่ออารมณ์ และน้ำหนัก แต่งานวิจัยแสดงให้เห็นว่ายาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมอาจจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์บ้าง แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทำให้เกิดอารมณ์หดหู่ และข้อมูลล่าสุดก็ไม่ยืนยันว่ายาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมทำให้น้ำหนักเพิ่ม