ข้อเสียของการใช้คุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

  Share


  • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้นผู้หญิงควรจะใช้ถุงยางร่วมด้วย
  • ผู้หญิงจะต้องใช้ยาเวลาเดิมทุกวัน
  • ผู้หญิงอาจจะมีอาการข้างเคียงในช่วงแรกของการเริ่มยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม  แต่อาการเหล่านี้ควรจะหยุดไปในเวลาสองสามเดือนแรก  อาการเหล่านี้เช่น เวียนหัว มีจุดที่ผิวหนังเปลี่ยนสี, คัดเต้านม, น้ำหนักเปลี่ยนแปลง และปวดหัว
  • ผู้หญิงบางคนอาจไม่สามารถใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมได้เนื่องจากภาวะทางสุขภาพบางอย่าง

ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

  • อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

    ผู้หญิงอาจจะมีอาการข้างเคียงชั่วคราวในช่วงเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม แต่อาการเหล่านี้ควรจะหยุดไปหลังจากใช้ยาไปสองสามเดือนแรก อาการเหล่านี้เช่น จุดที่ผิวหนังเปลี่ยนสี, คัดเต้านม, น้ำหนักเปลี่ยนแปลง, ปวดหัว ผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าประจำเดือนเปลี่ยนแปลงไป (มีน้อยลง, มาไม่สม่ำเสมอ, มาไม่บ่อย… Read more »

  • ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

    ผู้หญิงที่มีภาวะสุขภาพดังต่อไปนี้ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ผู้หญิงที่กำลังใช้ยา  barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, primidone, topiramate, rifampicin, rifabutin. or ritonavir or ritonavir- boosted protease inhibitors. … Read more »