ฉันใช้ยาคุมกำเนิดยี่ห้อหนึ่งอยู่ ยาคุมยี่ห้ออื่นๆจะใช้ได้ดีเหมือนกันหรือไม่

  Share


แน่นอน, ผู้หญิงสามารถเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมได้ถ้าส่วนประกอบของยาเหมือนกัน และยามีประสิทธิภาพเหมือนกัน, แต่ผู้หญิงบางคนก็อาจจะเลือกยี่ห้ออื่นที่มีส่วนประกอบของยาแตกต่างกัน ในสองสถานการณ์นี้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดควรจะไม่เปลี่ยนแปลง  บริษัทยาเป็นผู้ผลิตยาขึ้นมาและขายภายใต้ยี่ห้อที่ตัวเองตั้งไว้ ดังนั้นยาชนิดเดียวกันอาจจะมีหลายยี่ห้อก็ได้ เช่น ยาอะเซตามิโนเฟนซึ่งขายภายใต้ชื่อ พาราเซ็ตตามอล, APAP, พานาดอล, ไทลินอล และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย   นอกจากนี้ ยาดังกล่าวยังขายในชื่อ อะเซตามิโนเฟน อีกด้วย หรือไม่ก็ตั้งชื่ออื่นๆ  เราเรียกยานี้ว่า  “ยาสามัญ” บริษัทจะไม่เสียเงินโฆษณายาดังกล่าว ดังนั้นยาเหล่านี้ก็จะถูกกว่ายาที่ต้องทุ่มค่าโฆษณาราคาแพง

ยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะมีราคาแพง ราคาของยาไม่ได้หมายถึงว่ายานั้นดีกว่า จริงๆแล้ว ยาสามัญมีสูตรยาเหมือนกับยายี่ห้อดังทุกประการ ยาเหล่านี้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพ มีกฎหมายควบคุมและควบคุมคุณภาพ เพียงแต่ว่าไม่มียี่ห้อดังเท่านั้น ยาสามัญช่วยให้คนธรรมดาๆทั่วโลกเข้าถึงยาที่จำเป็นต้องใช้ในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่า ที่ Women Help Women เราให้บริการยาสามัญเหล่านี้ เพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงยาที่จำเป็นต่อสุขภาพและสามารถควบคุมภาวะเจริญพันธ์ของตัวเองได้