ฉันจะเห็นอะไรบ้าง ?

  Share


ผู้หญิงจำนวนมากจะไม่เห็นอะไร  ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะไม่มองผ้าอนามัยและห่อมันทิ้งไป   หรือชักโครกทุกสิ่งอย่างลงในโถส้วม  ในช่วงที่เลือดถูกขับออกเป็นไปได้ที่ผู้หญิงจะเห็นเส้นสีขาว   และอาจเห็นถุงน้ำสีขาวที่ถูกขับออกมารูปร่างคล้ายชิ้นฟองน้ำ  ในอายุครรภ์ 7 สัปดาห์ขึ้นไป อาจสามารถมองเห็นตัวอ่อนเล็ก ๆ ในถุง   ขนาดขึ้นอยู่กับอายุครรภ์  และจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่าง (ภายในอายุครรภ์ 6.5 สัปดาห์)  ในอายุครรภ์ 9 สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ตัวอ่อนมีขนาด 2 เซนติเมตร 15