ควรใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือไม่ ?

  Share


ไม่แนะนำให้ใช้ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาหลังจากยุติการตั้งครรภ์  เนื่องจากไม่จำเป็นทั้งนี้เพราะอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อในการใช้ยามีน้อยมาก (ต่ำกว่า 1%)1,30