ฉันตั้งครรภ์แฝด

  Share


ถึงแม้ว่าเราจะตั้งครรภ์แฝด  ยาและสูตรยาที่แนะนำเพื่อยุติการตั้งครรภ์ก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่มีตัวอ่อนเดียว 15