การทำแท้งด้วยยาภาย

  Share


สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้และบอกต่อเพื่อนๆ

ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำแท้งด้วยยา

การทำแท้งด้วยยาคืออะไร

ยาทำแท้งทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

การใช้ยาทำแท้งมีความเสี่ยงต่ำ

การทำแท้งด้วยยามีประสิทธิภาพมาก

เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยยาและการใช้เครื่องมือ

ยาทำแท้งใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

ฉันสามารถใช้ยาในการทำแท้งที่บ้านได้หรือไม่ ?

ฉันกำลังใช้ยาเพื่อทำแท้ง – จะต้องรู้อะไรบ้าง

ทองจริงหรือเปลา

ควรจะรู้อายุครรภ์ หรือจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์

ฉันควรจะวางแผนว่าจะใช้ยาเมื่อไหร่ดี และถ้ามีอะไรผิดปกติจะไปที่รพ.ไหนดี

ควรจะเช็คให้แน่ใจว่าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยา

ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยามีอะไรบ้าง

ฉันใส่ห่วงคุมกำเนิดอยู่

ฉันท้องนอกมดลูก

ฉันสามารถทำแท้งได้แม้ว่า

ฉันมีเลือดกลุ่ม Rhesus negative

ฉันตั้งครรภ์แฝด

ฉันกำลังให้นมลูกอยู่

เคยผ่าคลอดมาก่อน

น้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป

อายุน้อยมาก หรือ อายุมาก

ฉันมีเชื้อเอชไอวี

ฉันใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล

ใช้ยาอย่างไร

ถ้าไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลหลังจาก 24 ชม.จะเกิดอะไรขึ้น

การใช้ไมโซพรอสทอลหลังจากไมเฟพริสโตน

อะไรจะเกิดขึ้นหากอาเจียนยาออกมา ?

สามารถใช้ยาแก้ปวดได้หรือไม่

ควรใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือไม่ ?

What are the instructions for doing a medical abortion with misoprostol alone?

How should I take the misoprostol pills?

Bleeding after taking the misoprostol pill (Misoprostol alone)

What symptoms are normal after taking the pills?

อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยา ?

เลือดออกหลังจากการทำแท้ง

อาการปวด

ผลข้างเคียง

ฉันจะเห็นอะไรบ้าง ?

อะไรจะเกิดขึ้นหากไม่มีเลือดออกหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล

อาการที่บ่งบอกความไม่ปกติ

สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

ควรปฏิบัติอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน

จะทำอย่างไรหากหลังจากการใช้ยาแล้วยังตั้งครรภ์ต่อ ?