5 เหตุผลที่การบริจาคของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

  Share


เราขอให้คุณบริจาคเข้าสู่กองทุนผู้หญิงซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยงาน Women’s Wallet ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การบริจาคของคุณจะช่วยเรา 

  • ทำให้ทางเลือกด้านอนามัยเจริญพันธ์และความเป็นธรรมเป็นจริงขึ้นมา Women Help Women และเครือข่ายทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวผลักดัน สนับสนุนการให้ข้อมูลและบริการสำหรับผู้หญิง
  • สร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงที่อยู่ในความต้องการทั่วโลกสามารถเข้าใช้บริการขอรับยา/อุปกรณ์คุมกำเนิดและการทำแท้งออนไลน์จาก Women Help Women ได้ รวมถึงได้รับข้อมูลแหล่งให้บริการในประเทศที่เชื่อถือได้
  • ช่วยให้ผู้หญิงที่ต้องการยา/อุปกรณ์คุมกำเนิด และต้องการทำแท้งอย่างปลอดภัยแต่ไม่มีเงินสามารถรับบริการได้
  • ช่วยทำให้บริการของ Women Help Women ยังออนไลน์อยู่ได้ เพื่อให้ข้อมูลและบริการกับผู้คนทั่วโลก
  • สนับสนุนออนไลน์ทีมให้อยู่บริการคุณและผู้หญิงคนอื่นๆ ออนไลน์ทีมมุ่งมั่นในการให้ข้อมูล สนับสนุนด้านจิตใจ ตอบอีเมล์ในหลายๆภาษา ทุกวัน และ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับอีเมล์แล้ว

คลิกที่นี่เพื่อบริจาค

  • บริจาค

    ขอให้บริจาคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราพึ่งพิงอยู่กับการสนับสนุนของคุณ การบริจาคแต่ละครั้งจะช่วยให้องค์กรนี้อยู่ได้และทำให้ข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธ์และบริการยังดำรงอยู่ได้ ผู้หญิงที่ขอรับยาทำแท้งออนไลน์จะถูกขอให้บริจาค 75 ยูโรเข้าสู่กองทุนของผู้หญิง ด้วยวิธีนี้… Read more »