4 เหตุผลที่การบริจาคของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

  Share


เรากำลังขอให้คุณบริจาคเข้ากองทุน Women’s Wallet ซึ่งเป็นกองทุนไม่แสวงหาผลกำไร

การบริจาคของคุณจะช่วยสนับสนุน

  1. คุณสนับสนุนแคมเปญรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและโครงการที่สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง(pro-choice) และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งWomen Help Womenร่วมกับองค์กรพันธมิตรได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น
  2. คุณสนับสนุนให้ผู้หญิงได้เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการทำแท้งด้วยการใช้ยา การคุมกำเนิดและการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยในท้องถิ่น เช่น สายด่วนและสถานบริการทำแท้ง
  3. คุณสนับสนุนเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อสิทธิผู้หญิง เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานและสร้างแคมเปญรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการทำวิจัย
  4. เหนือสิ่งอื่นใด การบริจาคของคุณทำให้ทีม Women Help Women สามารถให้บริการออนไลน์ได้ 16 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงในหลาย ๆ ภาษา

 

make a donation now - please write to info@womenhelp.org for information on how to donate

  • บริจาค

    การที่องค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิผู้หญิงและอนามัยเจริญพันธุ์จะทำงานต่อไปได้นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการบริจาคจากผู้ที่สนับสนุนเราทั้งเป้าหมายและปรัชญาของการทำงาน เราขอขอบคุณสำหรับการบริจาคของคุณ การบริจาคแต่ละครั้งช่วยให้องค์กรหลาย ๆ รวมถึง Women Help Women ได้ทำงานต่อไป… Read more »