Jaki są przeciwwskazania do stosowania tabletki jednoskładnikowej?

  Share


Tabletki jednoskładnikowe nie powinny być stosowane przez kobiety, które:46

  • karmią piersią i są po porodzie mniej niż 6 tygodni
  • zażywają barbiturany, karbamazepinę, okskarbazepinę, fenytoinę, prymidon, topiramat, ryfampicynę, ryfabutynę, rytonawir lub wzmocnione rytonawirem inhibitory proteazy

 

Tabletki jednoskładnikowe nie powinny być również stosowana przez kobiety, które mają:

  • ostre zakrzepy krwi w żyłach głębokich kończyn dolnych lub płuc
  • raka piersi (teraz lub w przeszłości)
  • ciężkie choroby wątroby, infekcje lub nowotwory wątroby
  • toczeń rumieniowaty układowy z pozytywnymi lub nieokreślonymi przeciwciałami antyfosfolipidowymi
  • miały udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy)
  • chorobę niedokrwienną serca