เราสามารถเริ่มยาคุมโดยไม่ได้ผ่านการตรวจร่างกายจากหมอหรือไม่ ?

  Share


ได้ค่ะ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เห็นร่วมกันว่าถ้าผู้หญิงมีข้อมูลมากพอ เธอก็จะสามารถเลือกชนิดของยาคุมที่เหมาะสมกับตัวเองได้  ยาคุมกำเนิดแบบกินมีอันตรายน้อยมากในผู้หญิงส่วนใหญ่  ในการกรอกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดที่ Women Help Women จะช่วยให้ผู้หญิงตัดสินใจได้ว่ายาคุมกำเนิดแบบแผงเหมาะสำหรับตนหรือไม่ และยาชนิดใดอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

40,41,42,43,44