หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ยังสามารถมีบุตรได้หรือไม่ ?

  Share


การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงแต่อย่างใด  ผู้หญิงส่วนใหญ่ไข่จะตกภายใน 2-3 สัปดาห์และจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งใหม่ในสัปดาห์ที่ 4 -5 หลังจากการยุติการตั้งครรภ์   ดังนั้นผู้หญิงจึงสามารถตั้งครรภ์ใหม่ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์  จึงขอแนะนำให้คุมกำเนิดทันที31

เมื่อไหร่จึงจะเริ่มการคุมกำเนิดได้

  • เมื่อไหร่จึงจะเริ่มการคุมกำเนิดได้

    ผู้หญิงอาจเริ่มคุมกำเนิด (กินยา, แปะแผ่นคุมกำเนิด, ฉีดยา, ฝั่งยา) ภายหลังการใช้ยาไมโซพรอสทอล 5 วัน จึงจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ใหม่ได้ทันที สำหรับผู้หญิงที่เลือกใช้การใส่ห่วงคุมกำเนิดสามารถทำได้ 2 หรือ 3 วันหลังจากใช้ไมเฟฟริสโตน ถ้าผู้หญิงเริ่มกินยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหลังจากการยุติการตั้งครรภ์ 5… Read more »