เมื่อไหร่ประจำเดือนจึงจะมา ?

  Share


วรจรของรอบประจำเดือนใหม่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา  หากผู้หญิงไม่มีการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิด  ผู้หญิงส่วนใหญ่ไข่จะตก 2-4 สัปดาห์15 จากนั้นและมีรอบเดือน 4-6 สัปดาห์ แต่มีความเป็นไปได้ที่ประจำเดือนจะมาช้ากว่านี้  หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา ประจำเดือนอาจมาล่าช้า และมีปริมาณมากกว่าปกติ  อย่างไรก็ตามร่างกายของผู้หญิงมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน