เมื่อไหร่จึงจะเริ่มการคุมกำเนิดได้

  Share


ผู้หญิงอาจเริ่มคุมกำเนิด (กินยา, แปะแผ่นคุมกำเนิด, ฉีดยา, ฝั่งยา) ภายหลังการใช้ยาไมโซพรอสทอล 5 วัน จึงจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ใหม่ได้ทันที สำหรับผู้หญิงที่เลือกใช้การใส่ห่วงคุมกำเนิดสามารถทำได้ 2 หรือ 3 วันหลังจากใช้ไมเฟฟริสโตน
ถ้าผู้หญิงเริ่มกินยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหลังจากการยุติการตั้งครรภ์ 5 วันไปแล้ว ก็ควรที่จะใช้วิธีป้องกันอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัยใน 7 วันแรก (หากใช้ยาคุม Qlaira ก็ควรใช้ถุงยางร่วมเป็นระยะเวลา 9 วัน) เพื่อให้แน่ใจว่าตัวยาฮอร์โมนคุมกำเนิดออกฤทธิ์ในการป้องกันได้อย่างเต็มที่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว
ห่วงคุมกำเนิดสามารถใส่ได้ทันทีที่การยุติการตั้งครรภ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์  หรือใส่ในช่วงที่มีประจำเดือนมาครั้งแรกหลังจากการยุติการตั้งครรภ์    หมวกครอบปากมดลูก ฟองน้ำ โฟมต้านสเปริม, เจล หรือยาเม็ดสอดช่องคลอด สามารถใช้ได้ทันทีที่เริ่มมีความสัมพันธุ์ทางเพศ  การคุมกำเนิดในช่วงภาวะเจริญพันธุ์สามารถกระทำได้ทันทีที่รอบประจำเดือนเริ่มต้น. 15,35,36