มื่อไหร่จึงจะกลับไปทำงานได้ตามปกติ

  Share


เนื่องจากมีเลือดไหลออกมามากและมีความเจ็บปวดประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอล  จึงไม่ควรทำงานในช่วงนี้   ผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงานหรือไปเรียนหลังจากการยุติการตั้งครรภ์หนึ่งวัน   เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำหรือน้ำผลไม้ในปริมาณมากพอ  ควรดูแลโดยฟังร่างกายของตนเอง  หากทำงานที่ต้องใช้พลังงานหรืองานหนักอาจจะต้องหยุดงานมากกว่า 1 วัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน15