บริการออนไลน์จะช่วยให้น้องสามารถรับผลิตภัณฑ์สำหรับการคุมกำเนิด และ ยาสำหรับทำแท้งออนไลน์ได้

  Share


Women Help Women ต้องการให้ยาได้ไปถึงมือของผู้ที่จำเป็นต้องใช้ เพราะเป็นสิทธิของผู้หญิงทุกคนในการควบคุมชีวิตของเราเอง เราเชื่อมั่นว่าน้องรู้ว่าน้องต้องการอะไร เราเชื่อมั่นว่าน้องได้คิดทบทวนและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่สำคัญของชีวิตครั้งนี้

Women Help Women ใช้อินเตอร์เน็ตและการให้คำปรึกษาออนไลน์เพื่อขยายบริการให้น้องๆได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการคุมกำเนิดที่ผู้หญิงจำเป็นต้องใช้  บริการนี้เป็นบริการออนไลน์ของหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งน้องจะได้รับคำปรึกษา ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย ซึ่งผู้หญิงสามารถใช้ด้วยตัวเองได้ น้องสามารถขอรับยาสำหรับทำแท้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับคุมกำเนิดชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน และถุงยางอนามัย  น้องสามารถเลือกว่าจะขอรับยาทำแท้งอย่างเดียว หรือขอพร้อมกับยาคุม หรือ ถุงยางด้วยก็ได้ ถ้าต้องการรับยาคุม หรือ ถุงยาง น้องสามารถขอรับหลายๆอย่างพร้อมกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่น้องขอจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่น้องให้เราไว้ เราจะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนน้องตลอดทั้งกระบวนการ

Women Help Women เป็นกลุ่มผู้คนมืออาชีพจากทั่วทุกมุมโลก  บางคนเป็นนักกิจกรรม บางคนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการอบรมเรื่องอนามัยเจริญพันธ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และหมอในเครือข่ายระดับนานาชาติ

Women Help Women ผสานการให้บริการเข้ากับการเคลื่อนไหวผลักดันเพื่อสิทธิของผู้หญิงด้านอนามัยเจริญพันธ์เข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้หญิงเข้มแข็งขึ้นด้วยความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ที่จำเป็นสำหรับตัวเราเอง (ความรู้เกี่ยวกับระบบการสืบพันธ์ และการดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

เราเห็นด้วยกับ

 

เราปฎิเสธอย่างแข็งขันกับเรื่อง


น้องต้องมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตเราเอง

การกดดันให้ผู้หญิงกลัว อาย ไม่กล้าพูดคุย ขอความช่วยเหลือ ต้องเก็บปิดบังความรู้สึกและปัญหาของตัวเอง

สนับสนุนให้มีน้บริการคุมกำเนิดและการทำแท้งอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

ข้อจำกัดทางวัฒนธรรม และกฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงต้องตกอยู่ในความเสี่ยง และสูญเสียศักดิ์ศรี

 ข้อมูลใหม่ๆ ที่ชัดเจน เชื่อถือได้ มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

การได้รับยาแท้ ที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการทางการแพทย์ที่ล้าสมัย คำแนะนำที่มีแต่ความเชื่อผิดๆ ที่รังแต่จะสร้างความกลัวและความอับอายให้ผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์หลอกลวง ของปลอมที่มีจำหน่ายออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ บริการที่ทำกำไรจากความต้องการความช่วยเหลือของผู้หญิง

ความร่วมมือ ความเป็นพี่เป็นน้อง เคารพ และ สนับสนุนผู้หญิงทุกคน

การปิดบังข้อมูล เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการที่ใช้อำนาจของตัวเองปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการ หรือตัดสินใจแทนผู้หญิง