การบริจาคอื่นๆ (ที่ไม่เป็นตัวเงิน)

  Share


Women Help Women และองค์กรเครือข่ายของเราทำงานเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงทั่วโลก คุณสามารถสนับสนุนเราโดยการบริจาคสิ่งของหรือความเชี่ยวชาญของคุณได้
ตัวอย่างสิ่งที่เราขอรับบริจาค :

  • แอร์ไมล์จากสายการบิน หรือ ตั๋วเครื่องบินที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เพื่อที่นักกิจกรรมทั่วโลกจะสามารถพบเจอกัน และอบรมให้กันและกัน รวมถึงวางแผนการทำงานร่วมกันได้)
  • insert text here to Printers, scanners and other media devices (เพื่อที่นักกิจกรรมจะสามารถติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
  • ช่วยจัดพิมพ์เอกสาร (เพื่อให้ผู้คนอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้รับข้อมูลด้วย)
  • ที่ประชุม, สำนักงาน,อุปกรณ์สำนักงานและที่พัก (สำหรับการอบรม)
  • ความสามารถด้าน IT, การวางแผนยุทธศาสตร์,กฎหมาย, การประชาสัมพันธ์, การตลาด (เพื่อให้เราเติบโตอย่างเข้มแข็งมากขึ้น)

ถ้าคุณมีไอเดียในการบริจาคสิ่งต่างๆสำหรับ Women Help Women, กรุณาเขียนถึงเราที่ info@womenhelp.org เรารอไอเดียของคุณอยู่ค่ะ