nasz zespół

  Share


Jesteśmy feministycznymi aktywistkami, wyszkolonymi konsultantami, profesjonalistkami medycznymi i badaczami pracującymi na 4 kontynentach. Nasza działalność skupia się na wspieraniu aborcji przeprowadzanej samodzielnie, w domu, w szczególności tam, gdzie jest ona ograniczana przez restrykcyjne prawo, stygmatyzację i brak faktycznego dostępu.

Zespół konsultantów: pracuje online i składa się z około 30 przeszkolonych i doświadczonych konsultantów w zakresie ochrony zdrowia reprodukcyjnego. Większość z nas posługuje się kilkoma językami. Konsultacje online, nasze centrum informacji poprzez email, są dostępne dla użytkowników serwisu 365 dni w roku.

Zespół koordynujący: jest odpowiedzialny za organizację pracy Fundacji i kontakty zewnętrzne. Składa się z Koordynatorek Lokalnych, Koordynatorki Serwisu Online, Koordynatorki Operacyjnej, Koordynatorki Badań Naukowych, Koordynatorki Bezpieczeństwa, Koordynatorki Szkoleniowej, Konsultantki w zakresie Rozwoju Fundacji i Dyrektorki Fundacji.

Zespół realizujący projekty: pracuje nad wieloletnimi programami w Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji i Afryce.

Zespół do spraw mediów i technologii: specjaliści w zakresie technologii internetowych, komunikacji i mediów społecznościach. Prowadzi działalność międzynarodową i jest zaangażowany w feministyczny aktywizm, przy jednoczesnym wspieraniu praw reprodukcyjnych i promowaniu praktyk open-source.

Zespół medyczny: doświadczone lekarki, specjalistki w zakresie położnictwa, ginekologii i aborcji, które dokonują ewaluacji konsultacje online oraz udzielają porad medycznych.

Doradcy naukowi: niezależne ekspertki, które udzielają rekomendacji zgodnych z najlepszymi praktykami i aktualną wiedzą oraz biora udział w pracy nad wspólnymi projektami naukowymi.

Partnerzy: organizacje partnerskie, grupy, kolektywy i osoby prywatne tworzące sieć Women Help Women. Bliska współpraca partnerska nad wspólnymi programami stanowi podstawę naszej pracy.

Zarząd: jest umocowany jako struktura międzynarodowa i spotyka się regularnie. Wszystkie członkinie Zarządu posiadają szerokie doświadczenie w zarządzaniu i są specjalistkami w dziedzinie praw kobiet.