ZAŻYWAM MIFEPRISTONE I MISOPROSTOL

  Share


proszę wybrać pytanie z tabeli po lewej stronie.