Jak będę się czuła psychicznie po aborcji?

  Share


Miliony kobiet na świecie, które przeprowadziły aborcję, nie potrzebują psychologicznego wsparcia. Najczęściej pojawiającym się uczuciem jest ulga. Przez pierwsze tygodnie po aborcji we krwi obecne są jeszcze hormony ciążowe, co może powodować rozchwianie emocjonalne; mogą pojawiać się różne sprzeczne uczucia, jak ulga, smutek, żal lub zadowolenie. Możliwość rozmowy z kimś zaufanym bywa bardzo pomocna. 39

Większość kobiet dobrze radzi sobie z emocjami po aborcji, zwłaszcza przy wsparciu rodziny lub przyjaciół i nie doświadczają one zwykle żadnych długotrwałych negatywnych skutków psychologicznych w związku z przerwaniem ciąży. Niektóre kobiety mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami szczególnie, jeśli przed aborcją znajdowały się już w trudnej sytuacji życiowej. Większość z nich potrafi jednak szybko powrócić do równowagi i osiągnąć spokój, rozumiejąc, że choć ich decyzja była trudna, to jednak najlepsza dla nich w danym momencie życia.

Warto pamiętać, że w wielu kulturach przerwanie ciąży lub aktywność seksualna nadal spotyka się z napiętnowaniem społecznym. Od kobiet oczekuje się okazywania wstydu i wymusza się na nich poczucie winy. Presja kulturowa może mieć wpływ na samoocenę, ponieważ trudno walczyć ze stereotypami i przeciwstawiać się presji społecznej. My w Women Help Women głęboko wierzymy w siłę każdej kobiety i ufamy jej całkowicie. Jesteśmy przekonani, że kobiety podejmują decyzje w poczuciu ogromnej odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Sytuacja każdej  kobiety jest jedyna i niepowtarzalna –  tylko ona może wiedzieć, co w konkretnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazła, powinna uczynić.