Women Help Women: dostęp, informacja i aktywizm.

  Share


Women Help Women jest międzynarodową fundacją współpracującą z aktywistami, z wykwalifikowaną w zakresie praw reprodukcyjnych kadrą naukową i medyczną oraz z innymi organizacjami non-profit. Nasz praca nie generuje dochodu, dzielimy się z kobietami wszystkim, co mamy.

 Łączymy promowanie działań na rzecz praw kobiet z bezpośrednim dostępem do środków farmakologicznych i wiedzy związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Organizacje feministyczne i osoby prywatne z całego świata, które doceniają wagę problemu, robią wszystko, aby wiedza i najnowsze osiągnięcia medycyny i farmakologii trafiły bezpośrednio do kobiet. Kobiety na to zasługują i mają do tego prawo!

Dostęp do antykoncepcji i aborcji oraz szeroki dostęp do rzetelnej wiedzy związanej z prawami reprodukcyjnymi wyposaża kobiety w narzędzia niezbędne do decydowania i podejmowania działań. Solidarność z innymi eliminuje bezradność, niepewność i poczucie osamotnienia budując w to miejsce siłę i moc sprawczą wszystkich kobiet.

Women Help Women upowszechnia INFORMACJE – rzetelne i oparte na najnowszej wiedzy. Tworzy DOSTĘP – bezpieczny i zgodny z twoim wyborem. Generuje AKTYWIZM –  efektywny i oparty na współpracy.

  • nasz zespół

    Women Help Women jest organizacją opierającą się na zdecentralizowanym, partycypacyjnym i horyzontalnym modelu. czytaj dalej »