Women Help Women poszerza twój wybór związany z kontrolowaniem własnego ciała.

  Share


Nasze programy:

Naszą misją jest zwiększenie dostępu do aborcji zarówno przez działania bezpośrednie, jak i przez zmianę norm społecznych.

Nasze projekty mają w szczególności na celu zapewnienie dostępu do aborcji poprzez internet oraz działania lokalne. Aktywizm prowadzi do zmian społecznych.

  • Wspieramy i szkolimy lokalne grupy feministyczne w aborcji farmakologicznej oraz łączymy ze sobą grupy w ruchu globalnym.
  • Wspieramy innowacyjne rozwiązania technologiczne jak serwisy internetowe czy infolinie.
  • Prowadzimy projekty i programy regionalne, np. SASS: Self-Managed Abortion – Safe and Supported w Stanach Zjednoczonych i współtworzymy regionalne sieci, jak Mobilizing Activist for Medical Abortion Network (MAMA)in Africa.
  • W celu wzmocnienia ruchów aktywistycznych opracowujemy całościowe programy bezpieczeństwa.
  • Współpracujemy przy realizacji projektów naukowych i badawczych, w zakresie zdrowia publicznego i nauk społecznych, dla budowania naukowo udokumentowanego poparcia. (nasze publikacje)
  • Podważamy tradycyjną narrację i zmieniamy język oraz normy dotyczących aborcji. (nasze źródła)

 

Środowisko naszej organizacji opiera się na współpracy, horyzontalnej strukturze, praktykach open-source i feminizmie.